Oprocentowanie lokat – stałe, zmienne czy rosnące?

Jednym z najważniejszych kryteriów, jakie należy brać pod uwagę podczas wyboru lokaty dla siebie, jest oprocentowanie lokat. To właśnie wysokość oprocentowania decyduje bowiem o atrakcyjności lokaty i to w wielkiej mierze od niego zależy zysk płynący z założenia lokaty bankowej. Generalnie oprocentowanie lokat dzieli się na stałe i zmienne, a każde z nich ma zarówno dobre, jak i złe strony, które powinny być gruntownie przeanalizowane przed podjęciem decyzji o wyborze lokaty. Czym różnią się te rodzaje oprocentowania lokat i który z nich może zostać uznany za korzystniejszy dla właściciela lokaty?

Stałe oprocentowanie lokat, jak sama nazwa wskazuje, nie ulega zmianom podczas całego okresu trwania umowy. Ten rodzaj oprocentowania, zwykle dosyć niski, charakteryzuje krótkoterminowe lokaty bankowe, zawierane zwykle na kilka miesięcy. Z kolei zmienne oprocentowanie lokat, którym charakteryzują się lokaty długoterminowe, jak również wskazuje już sama jego nazwa, może ulegać zmianom i wahaniom podczas trwania okresu umowy. Zmiany te, które mogą być zarówno korzystne, jak i niekorzystne, uzależnione są przede wszystkim od wysokości stóp procentowych. Gdy stopy procentowe rosną, wzrasta również oprocentowanie lokat, natomiast kiedy maleją – oprocentowanie zmniejsza się. Oprocentowanie zmienne jest więc korzystniejsze od stałego tylko w korzystnej sytuacji na rynku. Ponieważ jednak jest to dość trudne do przewidzenia, wybór lokaty ze zmiennym oprocentowaniem wiąże się zawsze z pewnym ryzykiem.

Szczególnym rodzajem oprocentowania zmiennego jest rosnące w miarę trwania umowy oprocentowanie lokat, którym charakteryzują się progresywne lokaty bankowe. Ten rodzaj lokat nie jednak tak często wybierany jak standardowe terminowe lokaty, ponieważ – mimo paru innych zalet, takich jak między innymi możliwość dopłacania kolejnych środków i powiększania kapitału na lokacie, czy też możliwość wypłaty części odsetek w trakcie trwania lokaty – w praktyce niewielu klientom udaje się dotrwać do końca założonego okresu umowy.

Decydując się na lokatę z określonym rodzajem oprocentowania, należy więc brać pod uwagę wszystkie powyższe cechy, jakimi charakteryzuje się oprocentowanie lokat różnego typu.

VN:F [1.9.22_1171]
Ocena: 0.0/10 (0 głosów)
VN:F [1.9.22_1171]
Oceny: 0 (z 0 głosów)