Najważniejsze parametry lokat bankowych

Lokata bankowa z pewnością jest dobrym pomysłem na powierzenie bankowi swoich oszczędności. Dzięki takiemu rozwiązaniu, nie tylko mamy pewność, że nasze pieniądze są bezpieczne, ale również mamy możliwość powiększenia swojego kapitału. Lokaty bankowe są coraz popularniejsze. Najnowszy ranking lokat wskazuje, że propozycje poszczególnych banków są bardzo korzystne i zapewniają dość wysokie oprocentowanie depozytu. Zakładając lokatę praktycznie pozbywamy się też wszelkiego ryzyka, charakterystycznego dla funduszy inwestycyjnych i akcji.

Oprocentowanie lokaty

lokataNajlepsza lokata powinna mieć wysokie oprocentowanie. Oprocentowanie jest podstawowym parametrem lokaty, niezbędnym do jej oceny. Wyróżniamy oprocentowanie lokat stałe oraz oprocentowanie zmienne. W pierwszym przypadku, wysokość oprocentowania pozostaje niezmienna przez cały okres trwania depozytu. W drugim, oprocentowanie lokat jest uzależnione od wielu czynników, wśród których na szczególną uwagę zasługuje wysokość stóp procentowych NBP oraz sytuacja na rynku finansowym. Oprocentowanie lokat zazwyczaj mieści się w przedziale od 2% do 3,5%. Warto prześledzić aktualny Lokaty ranking marzec 2014 i dokonać analizy poszczególnych propozycji bankowych. Najlepsze lokaty to te, które posiadają najwyższe oprocentowanie, ale także stosunkowo korzystne warunku ewentualnego rozwiązania umowy przed terminem oraz optymalny czas, na który mają zostać „zamrożone” środki finansowe. Zwrócić należy uwagę także na rodzaj oprocentowania, podawanego przez konkretny bank w ofercie lokaty. Jeśli mamy podaną jedynie wartość nominalną oprocentowania, tj. wysokość zysku w skali roku wówczas, zakładając lokatę 6 miesięczną, uzyskamy zaledwie połowę obiecanego zarobku. Dopiero przy lokacie zakładanej na co najmniej 12 miesięcy, możemy liczyć na zysk zgodny z podanym w ofercie oprocentowaniem.

Kapitalizacja odsetek

Drugim ważnym parametrem, jaki należy sprawdzić prowadząc porównanie lokat, jest kapitalizacja odsetek. Pod pojęciem kapitalizacja kryje się częstotliwość naliczania i dodawania odsetek za każdy okres rozliczeniowy. Sprawdzić należy nie tylko sposób naliczania poszczególnych odsetek, ale także częstotliwość dokonywania tej czynności przez bank. Najlepiej, jeśli lokata zostaje poddana kapitalizacji odsetek codziennie, bo wtedy nasz depozyt odnotuje najwyższe zyski.

Termin zapadalności

Zasada obowiązująca przy zakładaniu każdej lokaty, opiera się na założeniu, że im dłuższy czas, na który powierzamy pieniądze bankowi, tym większe czekają nas zyski. Ten powszechnie znany fakt, obowiązuje niemal w każdej ofercie depozytowej. Najlepsze lokaty powinny być dopasowane do potrzeb danego klienta. Pamiętajmy, że nie zawsze długi czas „zablokowania” pieniędzy na lokacie jest korzystny. Często nie możemy oddać swoich oszczędności bankowi na tak długi okres, jakiego wymaga dana umowa depozytowa. Dodatkowo warto sprawdzić, czy jeśli zerwiemy umowę przed terminem zapadalności, nie zostaniemy obciążenie dodatkową opłatą.

VN:F [1.9.22_1171]
Ocena: 0.0/10 (0 głosów)
VN:F [1.9.22_1171]
Oceny: 0 (z 0 głosów)