Jak dopasować rejestrator czasu pracy do struktury przedsiębiorstwa?

Rejestracja czasu pracy w teorii pozwala uprościć zarządzanie przedsiębiorstwem, jednak spora część dostępnych na rynku rejestratorów wymaga znacznego wysiłku, aby zintegrować je z systemami firmowymi.

Usługi w chmurze

Rejestracja czasu pracy może być oferowana w standardzie SaaS, czyli abonamentu za dostęp do oprogramowania rejestratora dostępnego online. W takim układzie informacje zebrane przez czytniki są przesyłane na serwery nie firmy rejestrującej czas pracy, ale operatora systemu, tam są w razie potrzeby przetwarzane i udostępniane za pośrednictwem odpowiednich programów webowych lub mobilnych. To rozwiązanie ma podstawową zaletę – pozwala z dużą łatwością przystosować system rejestracji czasu pracy do specyfiki organizacyjnej firmy.

Małe firmy

W małych firmach sprawa jest teoretycznie najprostsza, ale w ich przypadku tradycyjne rejestratory okazują się bardzo nieefektywne ekonomicznie ze względu na wysoki koszt eksploatacji. Chodzi bowiem o to, aby umieścić w siedzibie firmy tylko jeden rejestrator – to w zupełności wystarczy. To banalnie prosty układ, jednak większość producentów tradycyjnych „lokalnych” rejestratorów nie jest przygotowana do obsługi niewielkich przedsiębiorstw, a ewentualna usługa ma bardzo wysoką cenę jednostkową. Tu można znaleźć więcej informacji między innymi na ten temat.

Kilka grup pracowników

Dzięki użyciu kilku czytników zestawu rejestratora czasu pracy można dokonać podziału pracowników na grupy. Jeden z czytników może być zainstalowany przy wejściu głównym, a inny przy wejściu do wybranego działu albo pierwszy przy budynku biurowym, a drugi np. w hali magazynowej. Dzięki temu można lepiej poznać strukturę wykorzystania czasu w każdym z działów firmy. Właśnie do takich firm jest skierowana większość ofert rejestratorów pracujących w sieci lokalnej, jednak niekiedy ich integracja z infrastrukturą sieciową przedsiębiorstwa wymaga dodatkowych znacznych nakładów finansowych.

Przykładowy rejestrator on-line (widoczna antena GSM) na ścianie budynku

Przykładowy rejestrator on-line (widoczna antena GSM) w obudowie na ścianie budynku

Duże firmy z wieloma obiektami

Największe przedsiębiorstwa, mające kilka biur w różnych miejscach albo wiele hal magazynowych, a które zarządzane są centralnie, muszą zbierać dane niezależnie. To w zasadzie rozwinięcie idei rejestratora przedstawionego w poprzednim akapicie – każdy oddział firmy ma własny czytnik, a informacje weryfikowane i analizowane są w centrali organizacji. To pozwala na bieżąco mieć wgląd w to, co dzieje się w każdej z jednostek terenowych. Aby w takiej firmie uruchomić tradycyjny rejestrator, trzeba dysponować albo własnym serwerem i podłączyć do niego rejestrację, albo w inny sposób przesyłać obrobione dane, co trwa dość długo i sporo kosztuje.

Podsumowanie

Można – technicznie rzecz biorąc – używać wszędzie niemal dowolnych rejestratorów, jednak w praktyce użycie tych tradycyjnych, które podłączane są bezpośrednio do firmowej sieci komputerowej, często jest nieefektywne. Dzięki wykorzystaniu rejestratora współpracującego z oprogramowaniem wgranym na zewnętrznym serwerze zdobywa się między innymi jeszcze większą elastyczność, choć oczywiście nie jest to jedyna zaleta takiego rozwiązania.

VN:F [1.9.22_1171]
Ocena: 10.0/10 (1 głos)
VN:F [1.9.22_1171]
Oceny: 0 (z 0 głosów)