Dostępne rodzaje lokat bankowych

Lokaty bankowe są jednym z najpopularniejszych produktów bankowych oszczędnościowych. Każdy z nas chyba słyszał o lokatach bankowych. Trzeba jednak wiedzieć, że w zależności od ich parametrów i warunków prowadzenia możemy wybrać różne rodzaje lokaty. Tradycyjną lokatą terminową nie jest depozyt, z którego możemy skorzystać.

Lokata standardowa

Pożyczka chwilówkaLokaty bankowe terminowe to standardowy produkt oszczędnościowy, który oferuje wiele banków. Lokata bankowa to nic innego jak umowa z bankiem. Na podstawie, której klient powierza swoje nadwyżki finansowe bankowi na ustalony okres a w zamian otrzymuje określony zysk, jaki zapewnia oprocentowanie lokat. Oprocentowanie lokat może być stałe lub zmienne.

Lokata rentierska

Lokata rentierska to długoterminowy depozyt na minimum rok, skierowany dla osób majętnych. Odsetki w tej lokacie nie są wypłacane pod koniec terminu lokaty, lecz w stałych odstępach czasu wpływają na rachunek klienta. Oprocentowanie takich lokat zazwyczaj jest niższe niż w przypadku zwykłych depozytów terminowych.

Lokata strukturyzowana

Lokata strukturyzowana jest to instrument finansowy, w którym środki pieniężne lokowane są w dwóch częściach bezpiecznej i ryzykownej. Większa część kapitału inwestowana jest w bezpieczne instrumenty, jakim mogą być obligacje skarbowe, zaś mniejsza w produkty finansowe o większym ryzyku, ale i wyższym potencjalnym zysku mogą, którymi to być indeksy giełdowe. Tego rodzaju lokaty zazwyczaj są lokatami długoterminowymi, które powinny gwarantować klientowi ochronę części lub całości ulokowanego kapitału.

Lokata walutowa

Lokata walutowa to depozyt terminowy prowadzony w walucie obcej, w której zysk w głównej mierze kształtuje się wraz z kursem danej waluty, w jaki jest lokata. Tego rodzaju lokata przeznaczona jest dla osób posiadających kredyt w walucie obcej. Minimalizuje ona straty związane z umacnianie się złotego zwyżki ceny waluty obcej. Tu pełne zestawienie rodzajów lokat bankowych.

Lokata nocna dla przedsiębiorców

Lokata nocna jest odmianą lokaty jednodniowej kierowana przede wszystkim do przedsiębiorców. Jest zakładana na noc na podstawie dyspozycji klienta, według której wolne środki na rachunku firmowym ponad określony limit trafiają automatycznie na lokatę overnight. Wieczorem bank przesyła wolne środki na lokatę a rano zwraca je na konto firmowe wraz z odsetkami. Podmiot gospodarczy uzyskuje w ten sposób dodatkowe środki finansowe dla siebie do wykorzystania na dowolny cel.

VN:F [1.9.22_1171]
Ocena: 0.0/10 (0 głosów)
VN:F [1.9.22_1171]
Oceny: 0 (z 0 głosów)